Kilo vermede beyin gücünün faydaları

Kilo vermede beyin gücünün faydaları
İnsanoğlu beden-ruh –zihin 3′lüsünün süper bir uyumu ile dünyaya getirilmiştir.

Fiziki vücut bünyemiz olan organ ve dokularımızın sağlıklı çalışması ve yaşamımızı devam ettirebilmesi için psikolojik yardımada ihtiyaç duyulur. Yaşamımızda mecbur kaldığımız yoğun stresli ve hızlı yaşam şekilleri bir çok insanda bu süper uyumun kalitesini düşürmekte. Bu ahenk bozukluğu bedensel rahatsızlıklardan daha çok ruhsal ve zihinsel rahatsızlıklara daha sık kapılmamıza neden olmaktadır.

Metabolizma hızı veya başka bir söyleyişle kazandığımız enerjiyi sağlıklı yakma gücümüz zamanımızda bir çok bireyin ortak sıkıntısı olarak önümüze çıkmakta. Bu sıkıntının en önemli sonucu ise şişmanlıkla başa çıkmak ise Bilim hayatı tam bir fiyasko ile yüz yüze kalmış şekildedir ve adeta yoksunluğunu ilan etmiştir.

Çoğunlukla 40’lı ve 50’li yıllarda insanı bir buhar cihazı gibi gören düşünceden başlayarak zamanımıza kadar süren sağlıklı kilo verm ile ilgili uygulamalar 70 ve 80’li yıllarda fazla sayıda gereksiz yanlış ejimlerle belki de bir çok kişinin beden ve ruh sağlığını kaybettirmiş ve hala da kaybettirmeye devam etmektedir.

Sağlıklı kilo vermede ruhsal düşünenin olaya girmesi lüzumluluğunu zamanımızda ortak kabul edilen bir gerçektir. Bu gerçeklilik son zamanlarda beyin gücünü tercih etmeyi ve işi daha başında beyin gücü ile çözmeyi hedeflemektedir.

Keşfet